Hội nghị triển khai nhiệm vụ Đề án 06 năm 2024

27/05/2024 - 00:46:47
67

Sáng 20.2, Tổ công tác Đề án 06/CP của tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đồng chủ trì. Dự có lãnh đạo các sở, ng

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; nhận thức, hành động của các cấp, ngành và nhân dân chuyển biến tích cực; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các nhiệm vụ Đề án 06 thuộc trách nhiệm của địa phương cơ bản được thực hiện kịp thời và đạt được kết quả quan trọng. Đã triển khai thực hiện 17/17 nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 434, ngày 24.1.2023 của Tổ công tác Đề án 06 Chính phủ; trong đó, 8 nhiệm vụ đã hoàn thành, 8 nhiệm vụ duy trì thực hiện thường xuyên, 1 nhiệm vụ đang triển khai. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 96,9%, trong đó tỷ lệ dịch vụ công toàn trình đạt 88,6%. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đối với 25 dịch vụ công thiết yếu tăng cao, đạt 82,6%, tăng 64,8% so với năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày 13.6.2023, tỉnh Hà Giang được Bộ Công an ghi nhận về đích hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh, sớm hơn 48 ngày so với mốc thời gian quy định; tỷ lệ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Nhiều ứng dụng của Đề án 06 phục vụ phát triển KT – XH được thực hiện đem lại hiệu quả cao như: Sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh đạt tỷ lệ 81,7%; triển khai thí điểm phương án chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách an sinh xã hội tại 4 đơn vị cấp xã với tỷ lệ đối tượng tham gia đạt 82,9%; triển khai thanh toán học phí và các khoản thu khác không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục đạt 93,7%; thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí trên 26.800 lượt; triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử toàn tỉnh, đã kết nối liên thông với 17/17 bệnh viện, với trên 903.200 hồ sơ cá nhân, trên 165.600 hồ sơ hộ dân… Nhiều chỉ tiêu rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu chuyên ngành đã hoàn thành hoặc đạt với tỷ lệ cao như: Hoàn thành dữ liệu người có công, dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt 100%; các dữ liệu khác đều đạt trên 93%. Theo Kế hoạch số 69, ngày 17.2.2023 của UBND tỉnh đề ra 12 nhóm, với 24 chỉ tiêu; đến tháng 12.2023, đã thực hiện đạt và vượt 15 chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Kết quả triển khai Đề án 06 đến nay mới chỉ là bước đầu, còn nhiều việc phải làm; mặc dù nhiệm vụ ngày càng khó khăn và thách thức nhưng nếu nỗ lực phấn đấu sẽ là cơ hội lớn để phát triển KT – XH, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch khác. Do đó, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã, cùng với lực lượng Công an cần quyết tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ Đề án 06. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện; phân công, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, lộ trình, thời gian cụ thể cho các đơn vị cấp dưới; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” cho cấp cơ sở. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của các bộ, ngành, của tỉnh về triển khai Đề án 06. Duy trì, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, không để tình trạng đầu năm “đủng đỉnh”, cuối năm gấp gáp; xác định đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại thi đua năm của các tập thể, cá nhân, người đứng đầu.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phải thường xuyên nắm, theo dõi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn hạn chế, chậm tiến độ; đánh giá, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay; chú trọng học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị, địa phương làm tốt. Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là về công nghệ thông tin, chuyên môn nghiệp vụ; kết hợp, áp dụng song song giữa các hình thức tập huấn trực tiếp và trực tuyến, đào tạo từ xa cho nguồn nhân lực thực hiện Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, linh hoạt, thiết thực, phù hợp với nội dung, điều kiện thực tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp về Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền về các tiện ích trên ứng dụng VneID. Các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024 để tập trung phối hợp, theo dõi, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc; phấn đấu năm 2024, Đề án 06 tỉnh Hà Giang đạt nhiều thành công để mang đến nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển KT – XH và chuyển đổi số tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023.

Tin, ảnh: Kim Tiến

Từ khoá 27: hoi nghi, de an 06 ha giang

Đề án 06 Hà Giang
Trang thông tin tuyên truyền Đề án 06Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Hà Giang
Căn cứ thực hiện: Công văn số 320/TCTĐA06-NCPC
Đơn vị phụ trách: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Giang
Trụ sở: Khối Cảnh sát, số 346 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
© Bản quyền thuộc Công an tỉnh Hà Giang.

Ghi rõ nguồn ''Trang thông tin tuyên truyền Đề án 06 tỉnh Hà Giang'' hoặc ''dean6.vn'' khi lấy nguồn từ trang này.

Loading online users...